Ienes savā dzīve Latvijas skaistākos darinājumus

0
Mans grozs
 • 1

  Reģistrēties ir ļoti vienkārši

  - Reģistrējies bez maksas
  - Ievieto preču attēlus, aprakstus vairākās valodās, norādi cenu vai izgatavo pēc pasūtījuma un uzsāc veikala pārvaldīšanu (ievieto līdz pat 60 precēm bez maksas)
  - Izveido/piesaisti PayPal kontu bez maksas (izveido tikai tad, ja vēlies saņemt maksājumus tiešsaistē)
 • 2

  Saņem pasūtījumus

  - Sazinies ar klientiem
  - Saņem pasūtījumus jebkurā dienakts laikā, neatkarīgi no atrašanās vietas
  - Apstiprini pasūtījumus 3 dienu laikā
   
 • 3

  Nogādā sūtījumus

  - Nosūti preces vai piegādā
  - Ievadi reģistrācijas numuru  pasūtījumu sadaļā, lai pircējs informēts, un kopīgi sekojiet sūtījuma gaitai pasta pakalpojumu sniedzēju vietnēs
  - OBLIGĀTI SAGLABĀ PASTA SŪTĪJUMA KVĪTIS!

  Vai esi gatavs parādīt un tirgot savus skaistos darbus? Klikšķini šeit, lai reģistrētos!